User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

ตารางการจัดประชุม/สัมนา/อบรม
 
ตารางการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ใช้บันทึกกิจกรรมการจัดประชุมอบรมต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดประชุม ซ้ำซ้อนกลุ่มเป้าหมาย ฯ
    Day    Month    Year

  21 กรกฎาคม 2560  
เวลา เรื่อง สถานที่
8.30-12.00น.  ประชุม อสม.เมืองนนทบุรี  ห้องประชุม 2 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี
8.30-16.30น.  ตำบลอนามัยเจริญพันธ์  ห้องประชุม 1 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมสุขภาพ
08.30-16.30น  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลอนามัยเจริญพันธ์ุ  ห้องประชุม 1 
กลุ่มเป้าหมาย : จนท.สธ  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ : นางทัศนีย์ ช่วยรักษา
08.30-16.30น  Intermediate care / Snap  ห้องประชุม 4 
กลุ่มเป้าหมาย : จนท.สธ.  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ : อัมพร วารินทร์
  • แก้ไข แก้ไข  ลบ ลบ