ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และนายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นพยานในการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการรับส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อ มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลางระหว่างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กับ โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ของ หน่วยงานในสังกัด สสจ.นนทบุรี ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.45 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน สสจ.นนทบุรี พร้อมด้วย ประธานองค์กรแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า และคณะ ลงเยี่ยมศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 - 13.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน สสจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รองผู้อำนวยการฯ ประธานองค์กรแพทย์ และแพทย์จากกลุ่มงานศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม ออโถปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้าพยาบาล และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่ โรงพยาบาลปากเกร็ด 1 และ ปากเกร็ด 2 เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด "One province One Hospital" และ "One doctor Two hospital" ตั้งเป้าเสริมศักยภาพ รพช. แชร์ทรัพยากรระหว่างกัน ลดปัญหาการส่งต่อ เพื่อประชาชนสุขภาพดี


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางเรวดี รัศมิทัต   และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4   สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่  และคณะ  บรรยายสรุป ให้การต้อนรับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่อง ภาระกิจ รพศ.กับ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบให้ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย เป็นผู้แทน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี (ท่าน้ำนนทบุรี) โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมโรค สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 350 คนวันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 :ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอนำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการ เขตสุภาพที่ 4 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจความพร้อมด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ EOC ส่วนหน้าและจุดที่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในบริเวณอิมแพคเมืองทองธานี


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 นายแพทย์จักกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และร้านขายาที่ร่วมโครงการ จำนวน 20 ร้าน 

วันที่ 28 ตุุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดนนทบุรี ในเขตบริการสุขภาพที่ 4


ทั้งหมด : 1 รายการ หน้าที่   [1]