User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560

การเงิน การคลัง
นิติการ
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 7 มีนาคม 2561 : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง HEALTH LITERACY  

-----------------------------------------------------------------
 
นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำทีมนิเทศงาน คปสอ.ปี2561
---------------------------------------------------------------------------------
นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
มอบแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุกแห่ง  ของจังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------------------
วันที่ 8 มกราคม  2561 นางอัมพร วารินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุม1   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ทั้งหมด : 1 รายการ หน้าที่   [1]