ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มกราคม 2562 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มกราคม 2562 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   ระบบงาน Online
   รายงานของสสจ.
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สสจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  
  
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   การเงิน การคลัง
   นิติการ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold - weather relate deaths surveillance) สุวรรณา16 พ.ย.61 04:02
2ประกาศกรมควบคุมโรค เรือง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว สุวรรณา20 พ.ย.61 03:06
3โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุทธิพงศ์20 พ.ย.61 08:43
4SMC ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:06
5SMC แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:07
6หนังสือแจ้งจัดสรรรายการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิไลพรรณ16 ต.ค.61 07:42
7รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 60 สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:13
8คู่มือใช้งานระบบ Measles Databased Online พัชรา12 ก.ย.61 07:41
9รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดปี 2561 รอบ 3 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 09:03
10รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 รอบ 5 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:15
11weekly report 9-2018 พัชรา16 มี.ค.61 04:26
12คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561 วิไลลักษณ์6 ก.พ.61 09:45
13การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม นันทวัน23 ก.พ.61 06:06
14ระบาดวิทยาประยุกต์ "ไข้เลือดออก" พัชรา28 ธ.ค.60 04:38
15กำหนดการประชุมพิจารณางบกรม(22ธค.60) วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:31
16IG-TP-พชอ.-PCC-ติดดาว วิไลลักษณ์19 ธ.ค.60 07:41
17test วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 04:40
18สรุปการประชุม 1ธค.60 วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:34
19แจ้งจัดสรรงบศูนย์กลางอาเซียน วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:40
20งบจัดสรร-PA พชอ. วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 07:36
ทั้งหมด : 37 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]