User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   
   ระบบงาน Online
   
   รายงานของสสจ.
   
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

   
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   
   การเงิน การคลัง
   
   นิติการ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1SMC ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:06
2SMC แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:07
3หนังสือแจ้งจัดสรรรายการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิไลพรรณ16 ต.ค.61 07:42
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 60 สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:13
5คู่มือใช้งานระบบ Measles Databased Online พัชรา12 ก.ย.61 07:41
6รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดปี 2561 รอบ 3 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 09:03
7รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 รอบ 5 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:15
8weekly report 9-2018 พัชรา16 มี.ค.61 04:26
9คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561 วิไลลักษณ์6 ก.พ.61 09:45
10การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม นันทวัน23 ก.พ.61 06:06
11ระบาดวิทยาประยุกต์ "ไข้เลือดออก" พัชรา28 ธ.ค.60 04:38
12กำหนดการประชุมพิจารณางบกรม(22ธค.60) วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:31
13IG-TP-พชอ.-PCC-ติดดาว วิไลลักษณ์19 ธ.ค.60 07:41
14test วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 04:40
15สรุปการประชุม 1ธค.60 วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:34
16แจ้งจัดสรรงบศูนย์กลางอาเซียน วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:40
17งบจัดสรร-PA พชอ. วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 07:36
181.กำหนดการประชุมพิจารณางบกรม วิไลพรรณ30 พ.ย.60 03:05
192.สรุปประชุม22พย.60 วิไลพรรณ30 พ.ย.60 03:13
202.1 สรุปประชุม22พย.60 วิไลพรรณ30 พ.ย.60 03:53
ทั้งหมด : 34 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]