ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กุมภาพันธ์ 2563 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระหว่างอปท.กับรพ.สต. สุทธิพงศ์16 ธ.ค.62 06:47
2คำรับรองการปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปี 2562-2565 นันทวัน13 พ.ค.62 03:49
3ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold - weather relate deaths surveillance) สุวรรณา16 พ.ย.61 04:02
4ประกาศกรมควบคุมโรค เรือง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว สุวรรณา20 พ.ย.61 03:06
5โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุทธิพงศ์20 พ.ย.61 08:43
6SMC ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:06
7SMC แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:07
8หนังสือแจ้งจัดสรรรายการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิไลพรรณ16 ต.ค.61 07:42
9รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 60 สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:13
10คู่มือใช้งานระบบ Measles Databased Online พัชรา12 ก.ย.61 07:41
11รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดปี 2561 รอบ 3 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 09:03
12รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 รอบ 5 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:15
13weekly report 9-2018 พัชรา16 มี.ค.61 04:26
14คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561 วิไลลักษณ์6 ก.พ.61 09:45
15การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม นันทวัน23 ก.พ.61 06:06
16ระบาดวิทยาประยุกต์ "ไข้เลือดออก" พัชรา28 ธ.ค.60 04:38
17กำหนดการประชุมพิจารณางบกรม(22ธค.60) วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:31
18IG-TP-พชอ.-PCC-ติดดาว วิไลลักษณ์19 ธ.ค.60 07:41
19test วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 04:40
20สรุปการประชุม 1ธค.60 วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:34
ทั้งหมด : 39 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]