ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1คำรับรองการปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปี 2562-2565 นันทวัน13 พ.ค.62 03:49
2ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold - weather relate deaths surveillance) สุวรรณา16 พ.ย.61 04:02
3ประกาศกรมควบคุมโรค เรือง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว สุวรรณา20 พ.ย.61 03:06
4โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุทธิพงศ์20 พ.ย.61 08:43
5SMC ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:06
6SMC แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สุทธิพงศ์8 พ.ย.61 09:07
7หนังสือแจ้งจัดสรรรายการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิไลพรรณ16 ต.ค.61 07:42
8รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 60 สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:13
9คู่มือใช้งานระบบ Measles Databased Online พัชรา12 ก.ย.61 07:41
10รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดปี 2561 รอบ 3 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 09:03
11รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 รอบ 5 เดือน สุทธิพงศ์23 พ.ค.61 08:15
12weekly report 9-2018 พัชรา16 มี.ค.61 04:26
13คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561 วิไลลักษณ์6 ก.พ.61 09:45
14การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนนทบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม นันทวัน23 ก.พ.61 06:06
15ระบาดวิทยาประยุกต์ "ไข้เลือดออก" พัชรา28 ธ.ค.60 04:38
16กำหนดการประชุมพิจารณางบกรม(22ธค.60) วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:31
17IG-TP-พชอ.-PCC-ติดดาว วิไลลักษณ์19 ธ.ค.60 07:41
18test วิไลลักษณ์18 ธ.ค.60 04:40
19สรุปการประชุม 1ธค.60 วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:34
20แจ้งจัดสรรงบศูนย์กลางอาเซียน วิไลพรรณ18 ธ.ค.60 01:40
ทั้งหมด : 38 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]