ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มกราคม 2562 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มกราคม 2562 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   ระบบงาน Online
   รายงานของสสจ.
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สสจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  
  
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   การเงิน การคลัง
   นิติการ

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางสาวจินดามาศ ซีมหาสัจคุณ นฤมณ16 ม.ค.62 02:32
2ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวชุตินธร มีทรัพย์มั่น นฤมณ10 ม.ค.62 09:30
3ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวปริศนา จุ้ยสุข นฤมณ4 ม.ค.62 04:18
4ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภัสกร13 ธ.ค.61 03:45
5ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) ภัสกร12 ธ.ค.61 01:41
6ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ภัสกร11 ธ.ค.61 02:52
7ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภัสกร30 พ.ย.61 06:17
8ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภัสกร28 พ.ย.61 08:38
9ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา ภัสกร22 พ.ย.61 08:01
10ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภัสกร22 พ.ย.61 04:19
11ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ภัสกร21 พ.ย.61 09:21
12ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางสาวจิราพร ขาวเนตร นฤมณ13 พ.ย.61 09:44
13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวณัฐพร จันทรมณี นฤมณ12 พ.ย.61 08:45
14ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา ภัสกร9 พ.ย.61 11:10
15ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สุวัชรา5 พ.ย.61 10:06
16ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สุวัชรา2 พ.ย.61 02:50
17ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภัสกร1 พ.ย.61 10:38
18ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร30 ต.ค.61 08:28
19ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) 6114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักน้อย สสอ. ภัสกร29 ต.ค.61 08:53
20ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางทวารัตน์ อติชาตสินธพ นฤมณ22 ต.ค.61 03:55
ทั้งหมด : 536 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [Next] [Last Page]