User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2561

ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ITA หน่วยงานย่อย
การเงิน การคลัง
นิติการ

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 6349 สถานีอนามัย หมู่ที่ 8 บ้านไทยพุทธ ตำบลท่าอิฐ สำนักงานสาธา ภัสกร19 ก.ค.61 02:23
2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ประเภททั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 6114 สถานีอนามัยบ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักน้อย สำนักงาน ภัสกร19 ก.ค.61 02:21
3ประกาศสถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) ภัสกร16 ก.ค.61 04:17
4ประกาศสถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ภัสกร16 ก.ค.61 04:15
5ประกาศสถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร9 ก.ค.61 04:14
6ประกาศสถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ภัสกร9 ก.ค.61 04:12
7ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา กรณีตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล) นฤมณ5 ก.ค.61 02:16
8ประกาศสถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ภัสกร4 ก.ค.61 03:33
9ประกาศสถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ภัสกร4 ก.ค.61 03:32
10ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา นฤมณ2 ก.ค.61 09:28
11ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางสาวอุษณีย์ ศรกำหนด นฤมณ26 มิ.ย.61 04:18
12ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ราย นายอาทิตย์ ค้าเจริญ นฤมณ21 มิ.ย.61 04:43
13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวอมราภรณ์ มณีรัตน์ นฤมณ21 มิ.ย.61 04:32
14ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา) ภัสกร20 มิ.ย.61 09:02
15ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นฤมณ28 พ.ค.61 06:50
16ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี เรื่อง การชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ภัสกร23 พ.ค.61 11:13
17ประกาศโรงพยาบาลบางใหญ่ เรื่อง การชะลอการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่ง นักจิตวิทยา ภัสกร21 พ.ค.61 03:39
18ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด เรื่อง การชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ภัสกร16 พ.ค.61 05:08
19ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ เรื่องการชะลอการสรรหา และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์แผนไทย สุวัชรา17 พ.ค.61 04:16
20ประกาศสถานีอนามัยคลองตาคล้าย เรื่อง การชะลอการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ภัสกร16 พ.ค.61 05:06
ทั้งหมด : 490 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [Next] [Last Page]