User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บางบัวทอง) ภัสกร21 ก.ย.60 10:16
2ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำหน่ง นฤมณ20 ก.ย.60 08:03
3รายการข้อมูลบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกอบพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และการปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลาสาธารณสุข นฤมณ15 ก.ย.60 07:17
4ประกาศกำหนดการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 โควตาโรงพยาบาลบางบัวทอง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กนกพร14 ก.ย.60 07:37
5ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นฤมณ5 ก.ย.60 07:26
6ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นฤมณ5 ก.ย.60 07:28
7ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร4 ก.ย.60 07:57
8ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นฤมณ4 ก.ย.60 06:30
9ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลบางบัวทอง) นฤมณ28 ส.ค.60 06:45
10ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.บางบัวทอง (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา) ภัสกร4 ส.ค.60 09:23
11ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งเลื่อนไหล(นายอมฤต จิรเศรษฐศิริ) วรพรรณ23 ส.ค.60 03:44
12ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งเลื่อนไหลของนายชัยวัฒน์ แพทยวิโรจน์กุล วรพรรณ21 ส.ค.60 09:20
13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของน.ส.ระพีพรรณ เหมือนแก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) วรพรรณ18 ส.ค.60 07:23
14ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.บางบัวทอง (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) ภัสกร1 ส.ค.60 07:43
15ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.ปากเกร็ด (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานเวชสถิติ) ภัสกร27 ก.ค.60 08:29
16ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 6360 สถานีอนามัยต.อ้อมเกร็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี นฤมณ27 ก.ค.60 03:33
17ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.เมือง (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา) ภัสกร25 ก.ค.60 09:41
18ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา) ภัสกร24 ก.ค.60 08:17
19ประกาศโรงพยาบาลปากเกร็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา, เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา) ภัสกร24 ก.ค.60 08:15
20ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 3 อัตรา ภัสกร18 ก.ค.60 10:13
ทั้งหมด : 369 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Next] [Last Page]