User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2560 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2560 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559
การเงิน การคลัง
นิติการ

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา, นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา รพ.บางบัวทอง) ภัสกร17 พ.ย.60 11:46
2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา สอ.ต.บางศรีเมือง สสอ.เมืองนนทบุรี, แพทย์แผนไทย 1 อัตรา สอ.ต.บางเขน ม.7 สสอ.เมืองนนทบุรี) ภัสกร17 พ.ย.60 11:44
3ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา สอ.ต.บ้านบางแพรก สสอ.บางบัวทอง ) ภัสกร17 พ.ย.60 11:42
4ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 6328 สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จังห ภัสกร13 พ.ย.60 08:19
5ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา สสอ.ปากเกร็ด) ภัสกร13 พ.ย.60 04:57
6ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังวัดนนทบุรี ภัสกร10 พ.ย.60 10:19
7ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา นฤมณ30 ต.ค.60 02:30
8ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อัตรา นฤมณ24 ต.ค.60 07:32
9ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อัตรา นฤมณ12 ต.ค.60 08:40
10ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา นฤมณ9 ต.ค.60 06:55
11ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา นฤมณ28 ก.ย.60 03:55
12ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมาตำแหน่งนอกเลื่อนไหล 1 ราย(นางกิตติยา สาริสุต) วรพรรณ6 ต.ค.60 04:05
13ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บางบัวทอง) ภัสกร21 ก.ย.60 10:16
14ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำหน่ง นฤมณ20 ก.ย.60 08:03
15รายการข้อมูลบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกอบพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และการปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลาสาธารณสุข นฤมณ15 ก.ย.60 07:17
16ประกาศกำหนดการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 โควตาโรงพยาบาลบางบัวทอง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กนกพร14 ก.ย.60 07:37
17ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นฤมณ5 ก.ย.60 07:26
18ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นฤมณ5 ก.ย.60 07:28
19ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร4 ก.ย.60 07:57
20ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นฤมณ4 ก.ย.60 06:30
ทั้งหมด : 381 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Next] [Last Page]