ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กนกพร16 ต.ค.62 06:43
2ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ รพ.บางบัวทอง จำนวน 2 ราย คือ 1 นางสาววศินี พัฒนภักดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2.นางสาวสุนทรี นามวิจิตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กนกพร8 ต.ค.62 08:39
3ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ รพ.บางบัวทอง จำนวน 2 ราย คือ 1 นางสาวศิวิมล ศาสตรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2.นางสาวอริสา รื่นสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กนกพร8 ต.ค.62 04:26
4ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวจงสุภา บุญนอก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางบัวทอง กนกพร8 ต.ค.62 03:56
5ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รพ.บางใหญ่ จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร7 ต.ค.62 07:53
6ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.วัดบางไผ่ สสอ.บางบัวทอง จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร7 ต.ค.62 07:44
7ประกาศจังหวัดนนทบรุี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นายอัครเดช พลเยี่ยม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางใหญ่ กนกพร30 ก.ย.62 04:11
8ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวัณโรคดื้อยาเต็มเวลาในระดับจังหวัด ภัสกร27 ก.ย.62 03:47
9ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรืองการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นายนพรุจ ปิ่นทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รพ.สต.วัดบางไผ่ หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา สสอ.บางบัวทอง กนกพร26 ก.ย.62 09:02
10ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 5554 กลุ่มงานบริหาร-ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา สุวัชรา24 ก.ย.62 09:12
11ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง รายนางสาววรัญญา การะนุต ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง กนกพร24 ก.ย.62 08:54
12ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวัณโรคดื้อยาเต็มเวลาในระดับจังหวัด ภัสกร19 ก.ย.62 04:31
13ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สุวัชรา16 ก.ย.62 10:42
14ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 6268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลบางรักใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง จังหว สุวัชรา13 ก.ย.62 10:30
15ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ รพ.บางใหญ่ รายนางสาวศศิกานต์ พัดมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กนกพร12 ก.ย.62 04:06
16ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ รพ.บางบัวทอง 2 ราย นางสาวหัทยา นาควิมล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กนกพร12 ก.ย.62 04:08
17ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 5554 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.นนทบุรี ภัสกร3 ก.ย.62 03:01
18ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านวัณโรคดื้อยาเต็มเวลาในระดับจังหวัด ภัสกร2 ก.ย.62 09:36
19ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) ภัสกร30 ส.ค.62 03:35
20ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพือเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวเบญจพร พันธ์ไพศาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางกรวย กนกพร30 ส.ค.62 03:16
ทั้งหมด : 623 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [Next] [Last Page]