User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560

การเงิน การคลัง
นิติการ

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศสถานีอนามัยคลองลากค้อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร22 มี.ค.61 02:35
2ประกาศสถานีอนามัยวัดราษฎร์นิยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร21 มี.ค.61 02:14
3ประกาศสถานีอนามัยบ้านสุเหร่าแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ภัสกร20 มี.ค.61 02:08
4ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นฤมณ16 มี.ค.61 07:04
5ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ภัสกร15 มี.ค.61 11:03
6ประกาศสถานีอนามัยวัดยอดพระพิมล เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ภัสกร16 มี.ค.61 03:47
7ประกาศสถานีอนามัยวัดเพรางาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ภัสกร15 มี.ค.61 11:00
8ประกาศสถานีอนามัยหมู่ 3 บางคูรัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ภัสกร12 มี.ค.61 09:11
9แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี2561 วรพรรณ13 มี.ค.61 10:01
10ประกาศสถานีอนามัยคลองลากค้อน เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร12 มี.ค.61 08:01
11ประกาศสถานีอนามัยบ้านบางแพรก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ภัสกร12 มี.ค.61 06:01
12ประกาศสถานีอนามัยวัดราษฎร์นิยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ภัสกร9 มี.ค.61 03:40
13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภัสกร8 มี.ค.61 05:18
14ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งนอกเลื่อนไหล ภัสกร7 มี.ค.61 06:27
15ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์ และ PCM ภัสกร6 มี.ค.61 03:21
16ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 6344 สถานีอนามัยตำบลท่าอิฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด นฤมณ5 มี.ค.61 06:59
17ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นฤมณ27 ก.พ.61 03:14
18ประกาศสถานีอนามัยบ้านบางแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร22 ก.พ.61 02:10
19ประกาศสถานีอนามัยบางคูรัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ภัสกร22 ก.พ.61 02:04
20ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ประเภททั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 6144 สถานีอนามั นฤมณ19 ก.พ.61 08:38
ทั้งหมด : 441 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [Next] [Last Page]