User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   
   ระบบงาน Online
   
   รายงานของสสจ.
   
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

   
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   
   การเงิน การคลัง
   
   นิติการ

รับสมัครงาน/คัดเลือกบุคคล

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางสาวจิราพร ขาวเนตร นฤมณ13 พ.ย.61 09:44
2ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นางสาวณัฐพร จันทรมณี นฤมณ12 พ.ย.61 08:45
3ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา ภัสกร9 พ.ย.61 11:10
4ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สุวัชรา5 พ.ย.61 10:06
5ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สุวัชรา2 พ.ย.61 02:50
6ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภัสกร1 พ.ย.61 10:38
7ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร30 ต.ค.61 08:28
8ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) 6114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักน้อย สสอ. ภัสกร29 ต.ค.61 08:53
9ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ราย นางทวารัตน์ อติชาตสินธพ นฤมณ22 ต.ค.61 03:55
10ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา ภัสกร17 ต.ค.61 03:03
11ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภัสกร1 ต.ค.61 10:06
12ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) ภัสกร26 ก.ย.61 07:12
13ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ราย นายสำเริง ปานปิ่น นฤมณ21 ก.ย.61 08:38
14ประกาศจังหวัดนนทบุรีเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมานางจันทร์นภา สุทธิประภา วรพรรณ24 ก.ย.61 06:55
15ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมากรณีตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มตันของสายงาน(ตำแหน่งเลื่อนไหล)นายณัฐพงษ์ บานหอมกลิ่น วรพรรณ24 ก.ย.61 06:54
16ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ราย นางเพียงภู วงษ์สง่า นฤมณ21 ก.ย.61 08:36
17ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ราย นายอาทิตย์ จันสุภาเสน นฤมณ21 ก.ย.61 08:35
18ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล-ส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา สุวัชรา18 ก.ย.61 12:51
19ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา) ภัสกร13 ก.ย.61 01:41
20ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ภัสกร4 ก.ย.61 01:35
ทั้งหมด : 525 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [Next] [Last Page]