User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560

การเงิน การคลัง
นิติการ

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0 (รร.รามาธิบดี) กนกพร22 มี.ค.61 07:09
2โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ฯ ปี 2561 (วสส.ยะลา) กนกพร22 มี.ค.61 07:23
3โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก กนกพร21 มี.ค.61 04:22
4การอบรมการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ฯ กนกพร15 ก.พ.61 02:58
5การประชุมวิชาการ โครงการ วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 8-9 มีนาคม 61 ณ รพ.นครปฐม กนกพร15 ก.พ.61 02:09
6การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐฯ 18-21 มค 61 จ.ระยอง กนกพร14 ก.พ.61 04:17
7การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กนกพร9 ก.พ.61 09:27
8การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy กนกพร29 ธ.ค.60 09:16
9การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ระบาดวิทยาประยุกต์”ครั้งที่ 34 กนกพร29 ธ.ค.60 09:19
10การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 (19th HA National Forum) กนกพร29 ธ.ค.60 09:19
11การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 กนกพร29 ธ.ค.60 09:17
12โครงการอบรม “ฟื้นฟูความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กนกพร29 ธ.ค.60 09:17
13การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 กนกพร29 ธ.ค.60 09:16
14โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) จำนวน 2 รุ่น กนกพร29 ธ.ค.60 09:16
15การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 กนกพร8 ธ.ค.60 07:35
16ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี พ.ศ.2561 วรพรรณ12 ธ.ค.60 09:06
17โครงการประชุมวิชาการทันตกรรม ประจำปี 2561 กนกพร7 ธ.ค.60 08:38
18หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4 หลักสูตร กนกพร7 ธ.ค.60 09:33
19หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กนกพร7 ธ.ค.60 09:24
20หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กนกพร7 ธ.ค.60 09:14
ทั้งหมด : 2146 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [Next] [Last Page]