ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ธันวาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 กนกพร12 ธ.ค.62 07:22
2หลักสุตรฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง จำนวน 5 หลักสูตร กนกพร12 ธ.ค.62 09:21
3การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน กนกพร12 ธ.ค.62 07:29
4การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กนกพร12 ธ.ค.62 07:28
5หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2060ฯ" ม.ศิลปากร กนกพร12 ธ.ค.62 07:27
6หลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร้างขอบเขตงาน (TOR) ฯ" ม.ศิลปากร กนกพร12 ธ.ค.62 07:26
7หลักสูตร "การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ" ม.ศิลปากร กนกพร12 ธ.ค.62 07:25
8หลักสูตร "วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 1-4 กนกพร12 ธ.ค.62 07:24
9โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ มศว. กนกพร12 ธ.ค.62 07:23
10โครงการฝึกอบรมความท้าทายสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 2020 กนกพร9 ธ.ค.62 02:59
11การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2020 ครั้งที่ 9 กนกพร9 ธ.ค.62 03:01
12หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) กนกพร9 ธ.ค.62 03:00
13การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 กนกพร4 ธ.ค.62 06:55
14โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ ม.เชียงใหม่ กนกพร3 ธ.ค.62 08:30
15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและพยาธิลำไส้ กนกพร3 ธ.ค.62 10:17
16การอบรมของ วสส.ขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ 1.การประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปี 2563 2. โครงการอบรมหลักสูตรผุ้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ปี 2563 กนกพร3 ธ.ค.62 10:16
17การฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ปี2563 ของกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กนกพร3 ธ.ค.62 10:15
18การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ กนกพร3 ธ.ค.62 10:13
19การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข กนกพร3 ธ.ค.62 10:13
20การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน กนกพร3 ธ.ค.62 10:12
ทั้งหมด : 2861 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [Next] [Last Page]