User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2560 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2560 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559
การเงิน การคลัง
นิติการ

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กนกพร6 พ.ย.60 08:55
2โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามพรบ2560 วรพรรณ9 พ.ย.60 03:30
3การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Thailand 4.0 : Start Up for IV team กนกพร2 พ.ย.60 03:25
4ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์รุ่นที่46ปี60 วรพรรณ6 พ.ย.60 08:48
5แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วรพรรณ2 พ.ย.60 06:57
6การประชุมวิชาการ เรื่อง Pedidtric Nurse Conference 2017 : Ler’s Move Together for IV Care Quality กนกพร2 พ.ย.60 03:27
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก” กนกพร2 พ.ย.60 03:27
8การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด” กนกพร2 พ.ย.60 03:26
9โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนอง service plan ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กนกพร2 พ.ย.60 03:26
10โครงการอบรมเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 2-3 กนกพร2 พ.ย.60 03:24
11การอบรมหลักสูตร “การบริหารพัสดุแนวใหม่” ของสถาบันพัฒนศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น กนกพร2 พ.ย.60 03:25
12โครงการอบรมเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 4-6 กนกพร2 พ.ย.60 03:24
13โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ใน 4 ภาค กนกพร2 พ.ย.60 03:23
14โครงการประชุมวิชาการสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0 กนกพร30 ต.ค.60 07:45
15การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10th : เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 “ฮิ” กนกพร30 ต.ค.60 05:06
16โครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กนกพร27 ต.ค.60 06:46
17โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” กนกพร17 ต.ค.60 05:57
18การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการสมาคม เวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กนกพร17 ต.ค.60 06:05
19การประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย “We care IV care” จำนวน 2 รุ่น กนกพร17 ต.ค.60 06:04
20การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อเรื่อง Minor Oral Surgery กนกพร17 ต.ค.60 06:04
ทั้งหมด : 2085 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [Next] [Last Page]