User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2560 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2560 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง พัฒนาคน พัฒนาบริการพยาบาล ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 กนกพร24 ก.ค.60 05:50
2การส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการประชุมประจำปี 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กนกพร24 ก.ค.60 05:50
3โครงการอบรมของสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน กนกพร20 ก.ค.60 05:38
4การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 กนกพร19 ก.ค.60 04:50
5การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 กนกพร19 ก.ค.60 04:50
6หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หลักสูตร กนกพร19 ก.ค.60 04:50
7การฝึกอบรมหลักสูตร สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลรุ่นที่ 2 กนกพร19 ก.ค.60 04:49
8การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม กนกพร18 ก.ค.60 08:51
9โครงการประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ 4.0 “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง” Next step : 4.0 Stable of primary health system กนกพร18 ก.ค.60 03:41
10โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลจิตเวช : อนาคตและความท้าทายใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 กนกพร18 ก.ค.60 02:27
11การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 กนกพร14 ก.ค.60 06:00
12การอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร กนกพร17 ก.ค.60 01:56
13โครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุงาน กนกพร14 ก.ค.60 06:10
14การประชุมวิชาการ “การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย” กนกพร14 ก.ค.60 06:08
15การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่ง ประเทศไทย กนกพร14 ก.ค.60 06:08
16การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในยุคประเทศไทย 4.0 กนกพร14 ก.ค.60 06:08
17โครงการฝึกอบรมของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร กนกพร14 ก.ค.60 06:07
18การสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง หัวข้อ ULTIMATE Coaching, ULTIMATE Results, ULTIMATE Happiness กนกพร14 ก.ค.60 06:06
19การประชุมของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เรื่องการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน กนกพร14 ก.ค.60 06:06
20การประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล กนกพร14 ก.ค.60 06:05
ทั้งหมด : 1977 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [Next] [Last Page]