ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 กนกพร16 ต.ค.62 08:44
2โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทันตบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 กนกพร16 ต.ค.62 09:29
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต กนกพร16 ต.ค.62 09:28
4การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ของสมาคมพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย กนกพร16 ต.ค.62 08:47
5การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21/2563 กนกพร16 ต.ค.62 08:45
6การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กนกพร15 ต.ค.62 03:02
7หลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX : นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสุง รุ่นที่ 2 กนกพร11 ต.ค.62 04:42
8การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2562 เรื่อง การปฏิรูปการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กนกพร9 ต.ค.62 10:18
9การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentations in CKD กนกพร9 ต.ค.62 10:19
10โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูแลอนามัยช่องปากผุ้สูงอายุ กนกพร9 ต.ค.62 10:18
11หลักสุตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ม.ขอนแก่น กนกพร9 ต.ค.62 04:23
12หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 188 19-20 ตค 62 กนกพร9 ต.ค.62 07:38
13การประชุมวิชาการสมาคมอนามัยเจริญพันธ์ุ(ไทย) ครั้งที่ 24 เรื่องความก้าวหน้าของอนามัยเจริญพันธ์ุ กนกพร9 ต.ค.62 04:33
14การอบรมโครงการ เกษียณสร้างสุข ประจำปี 2563 ม.เชียงใหม่ กนกพร9 ต.ค.62 04:32
15โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ กนกพร9 ต.ค.62 04:32
16การอบรมของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม กนกพร9 ต.ค.62 03:46
17การอบรมด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร กนกพร4 ต.ค.62 07:28
18การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 กนกพร4 ต.ค.62 07:35
19การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่อง เภสัชกรรมในอนาคต กนกพร4 ต.ค.62 07:35
20หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมายฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กนกพร4 ต.ค.62 07:34
ทั้งหมด : 2758 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [Next] [Last Page]