User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 กนกพร21 ก.ย.60 07:54
2การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ กนกพร21 ก.ย.60 07:56
3การประชุม Advance in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5 กนกพร21 ก.ย.60 07:55
4การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ กนกพร21 ก.ย.60 07:54
5หลักสูตรการอบรมทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง กนกพร14 ก.ย.60 05:07
6การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 3 กนกพร14 ก.ย.60 05:08
7การประชุมวิชาการ หัวข้อ Food Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0 กนกพร14 ก.ย.60 05:06
8ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 6 ทุน กนกพร14 ก.ย.60 05:07
9หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 27 หลักสูตร กนกพร13 ก.ย.60 03:05
10การประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กนกพร13 ก.ย.60 03:06
11การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย กนกพร6 ก.ย.60 05:06
12ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา2561 วรพรรณ7 ก.ย.60 08:34
13โครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ กนกพร6 ก.ย.60 05:09
14การประชุมใหญ่ประจำปี เรื่อง การพยาบาลไทย:ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กนกพร6 ก.ย.60 05:09
15การประชุมวิชาการกลางปี 2560 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กนกพร6 ก.ย.60 05:08
16การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย กนกพร6 ก.ย.60 05:08
17การประชุมวิชาการสมาคมเจริญพันธุ์(ไทย) ครั้งที่ 20 เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ทางคลินิกในยุคประเทศไทย 4.0 กนกพร6 ก.ย.60 05:07
18การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 28 – 29 กนกพร6 ก.ย.60 05:07
19งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 20 กันยายน 2560 กนกพร5 ก.ย.60 05:01
20หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ กนกพร5 ก.ย.60 04:59
ทั้งหมด : 2039 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [Next] [Last Page]