User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2561

ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ITA หน่วยงานย่อย
การเงิน การคลัง
นิติการ

อบรม/ประชุม/สัมมนา

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2561 กนกพร20 ก.ค.61 09:28
2การประชุม IFCA 11th World Endodontic Congress ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4-7 ตค 61 กนกพร20 ก.ค.61 09:37
3การสัมมนาเชิงวิชาการฯของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย 1-2 กย 2651 กนกพร20 ก.ค.61 09:35
4การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล:ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ กนกพร20 ก.ค.61 09:31
5การประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2561 เรื่อง The Common Medical Compromised Cases in dental Practice กนกพร20 ก.ค.61 09:25
6การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 กนกพร9 ก.ค.61 07:42
7การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ หัวข้อ บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... กนกพร20 มิ.ย.61 03:41
8MOPH วรพรรณ3 ก.ค.61 04:07
9Rule HRnon61 วรพรรณ3 ก.ค.61 04:08
10สำนักงานก.พ. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปเชิงบูรณาการ นฤมณ6 มิ.ย.61 04:12
11ม.มหิดลขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) วรพรรณ19 มิ.ย.61 04:55
12การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17 กนกพร6 มิ.ย.61 03:36
13การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (12-13 กค.61 รร.บรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี กนกพร28 พ.ค.61 08:23
14ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปี2561 วรพรรณ30 พ.ค.61 10:11
15คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคามเปิดรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ปี2561 วรพรรณ30 พ.ค.61 10:06
16โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในทีทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 5 กนกพร16 พ.ค.61 08:23
17มสธ.เปิดรับพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนปี61 วรพรรณ28 พ.ค.61 04:39
18มสธ.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวท.ม.วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ วรพรรณ28 พ.ค.61 04:33
19คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี61 วรพรรณ28 พ.ค.61 04:36
20ม.วไลยอลงกรณ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2561 วรพรรณ28 พ.ค.61 04:31
ทั้งหมด : 2172 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [Next] [Last Page]