User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

ดาวน์โหลด > รายละเอียด
 
รายละเอียด
หัวข้อคู่มือประชาชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา 
รายละเอียด
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตเครื่องสำอาง
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตด้านการแพทย์แผนไทย
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตยา
--01 การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไปนนทบุรี 
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตวัตถุเสพติด
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตสถานพยาบาลเอกชน
คู่มือสำหรับประชาชนงานใบอนุญาตอาหาร
 
ผู้อัพโหลดไชยาภรณ์ 
เมื่อวันที่7 ก.ย.58 13:58