ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กุมภาพันธ์ 2563 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
ดาวน์โหลด > รายละเอียด
 
รายละเอียด
หัวข้อITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย 
รายละเอียด
2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานของหน่วยงาน (EB1)
3.การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (EB2)
4.การปฏิบัติงาน การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม (EB3) 
          -EB3(2)ข้อ1
          -EB3(2)ข้อ2
5.การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส (EB4) 
          -EB4(1)(2)ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB4(1)(2)ข้อ2มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
          -EB4(1)(2)ข้อ6คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ
          -EB4(1)(2)ข้อ7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          -EB4(1)(2)ข้อ8หนังสือขออนุญาต
          -EB4(1)ข้อ 4 ภาพถ่าย
          -EB4(3)ข้อ1
          -EB4(3)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่
6.การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB5)
7.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB6)
8.การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน (EB7) 
          -EB7(1)ข้อ1หลักฐานหน่วยประชาสัมพันธ์
          -EB7(1)ข้อ2คำสั่งแบ่งงาน
          -EB7(1)ข้อ2คำสั่งมอบหมายประชาสัมพันธ์
          -EB7(2)ข้อ1
          -EB7(2)ข้อ2ช่องทางเผยแพร่
          -EB7(3)ข้อ1 ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่
          -EB7(3)ข้อ1
          -EB7(4)ข้อ.2หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน
          -EB7(4)ข้อ1
          -EB7(4)ข้อ2
9.การดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการ (EB8)
10.การดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB9) 
          -EB9(1)ข้อ1วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
          -EB9(1)ข้อ4ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB9(2)ข้อ2
          -EB9(2)ข้อ4ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB9(3)
          -EB9(4)ข้อ1             
          -EB9(4)ข้อ2
          -EB9(4)ข้อ3
11.การดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน (EB10) 
          -EB10(1)ข้อ1รายงานผลการวิเคราะห์
          -EB10(1)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
          -EB10(2)ข้อ1แผนป้องกันปราบปราม
          -EB10(2)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB10(2)ข้อ4
          -EB10(2)ข้อ5
          -EB10(2)ข้อ6 
12.การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน (EB11) 
          -EB11(1)ข้อ1
          -EB11(2)ข้อ1การร่วมกลุ่มเจ้าหน้าที่
          -EB11(2)ข้อ3ขออนุญาตเผยแพร่
 
ผู้อัพโหลดไชยาภรณ์ 
เมื่อวันที่10 ส.ค.61 02:20