ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มกราคม 2563 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มกราคม 2563 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
ดาวน์โหลด > รายละเอียด
 
รายละเอียด
หัวข้อITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ 
รายละเอียด
2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานของหน่วยงาน (EB1)
3.การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (EB2)
4.การปฏิบัติงาน การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม (EB3) 
          -EB3(2)ข้อ1
          -EB3(2)ข้อ2
5.การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส (EB4) 
          -EB4(1)(2)ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB4(1)(2)ข้อ2มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
          -EB4(1)(2)ข้อ6คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ
          -EB4(1)(2)ข้อ7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          -EB4(1)(2)ข้อ8หนังสือขออนุญาต
          -EB4(1)ข้อ 4 ภาพถ่าย
          -EB4(3)ข้อ1
          -EB4(3)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่
6.การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB5)
7.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB6)
8.การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน (EB7) 
          -EB7(1)ข้อ1หลักฐานหน่วยประชาสัมพันธ์
          -EB7(1)ข้อ2คำสั่งแบ่งงาน
          -EB7(1)ข้อ2คำสั่งมอบหมายประชาสัมพันธ์
          -EB7(2)ข้อ1
          -EB7(2)ข้อ2ช่องทางเผยแพร่
          -EB7(3)ข้อ1 ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่
          -EB7(3)ข้อ1
          -EB7(4)ข้อ.2หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน
          -EB7(4)ข้อ1
          -EB7(4)ข้อ2
9.การดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการ (EB8)
10.การดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB9) 
          -EB9(1)ข้อ1วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
          -EB9(1)ข้อ4ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB9(2)ข้อ2
          -EB9(2)ข้อ4ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB9(3)
          -EB9(4)ข้อ1             
          -EB9(4)ข้อ2
          -EB9(4)ข้อ3
11.การดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน (EB10) 
          -EB10(1)ข้อ1รายงานผลการวิเคราะห์
          -EB10(1)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
          -EB10(2)ข้อ1แผนป้องกันปราบปราม
          -EB10(2)ข้อ2ขออนุญาตเผยแพร่
          -EB10(2)ข้อ4
          -EB10(2)ข้อ5
          -EB10(2)ข้อ6
12.การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน (EB11) 
          -EB11(1)ข้อ1
          -EB11(2)ข้อ1การร่วมกลุ่มเจ้าหน้าที่
          -EB11(2)ข้อ3ขออนุญาตเผยแพร่ 
 
ผู้อัพโหลดไชยาภรณ์ 
เมื่อวันที่8 มิ.ย.61 04:30