User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ

ระบบงาน Online
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
ADL2559
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

ดาวน์โหลด
 

เอกสารทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 action plan จังหวัด/อำเภอ และคำของบประมาณภาค ปี 2562
การเขียนโครงการ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ไฟค์ข้อมูลสำหรับการตรวจราชการปกติ กระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2_2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เกณฑ์ รพสต.ติดดาว 2560 จังหวัดนนทบุรี(20มีนาคม2560)
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี update 2017-02-27
ตรวจราชการ2560
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด
เอกสารประกอบการประชุมประกันสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 2560
Download ไฟล์คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 ตัวชี้วัด
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสุขภาพของจังหวัดนนทบุรีบนHEALTH DATA CENER(HDC) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์PTTประชุมVDO Conference รพสต.ติดตาม เมื่อ 25-11-2559
เอกสารการประชุม PCC สสจ.นนทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 4 สสจ.นนทบุรี
แนวทางบันทึกspecialPPในโปแกรมJHCIS
KPI2560
นำเสนอแผนยุทธศาสตร์60_64ที่ประชุม กวป 1พย2559
เอกสารตรวจราชการ ครั้งที่2/2559
เอกสารจัดทำงบลงทุนserviceแผน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติ งบลงทุน2559
เอกประชุมservice plan 12 พฤศจิกายน2558
นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เอกสารประกอบการทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปี59
เอกสารประชุมแนวSPทางกระทรวงปี59
ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนสาธารณสุขประจำปี2559
คู่มือประชาชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา
แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบการอบรม EGP ระยะที่3
ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงครั้งที่3
แบบฟอร์มข้อมูลService Planไตรมาส1-2 ปี2558
การจัดทำแผนลงทุนในระยะ ๓-๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ข้อสรุปการตรวจราชการปกติครั้งที่1 วันที่ 3 เมษายน 2558
คู่มือตรวจสอบและประเมิณผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ ปี ๒๕๕๘
เอกสารจากการจัดทำแผน Service Plan จังหวัดนนทบุรี 12 กพ 58
การจัดทำคำขอแผนงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐
การจัดทำ คำขอแผนงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๐
แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ รพ.สต แพทย์แผนไทย
แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จ.นนทบุรี ปีงบประมาณ 2558
บูรณาการในงานคุณภาพSHA
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 8 ม.ค.58
เล่มแผนตรวจราชการและkpitamplateตรวจราชการ2558
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 57
รายงานประจำปี ๒๕๕๖
ชี้แจง Service Plan ปี ๕๘
อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบค่าเสื่อม ปี ๕๕ ลงไป
ไฟล์ประชุมชี้แจงระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น
แก้ไขงบค่าเสื่อมปี55ลงไปตาม อปสข.เขต4สระบุรีทักท้วง
ทบทวนเปลี่ยนแปลง-งบเหลือจ่ายค่าเสื่อมปี55ลงไป
บริหารงบค่าเสื่อมค้างปี ๕๕
แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
บรรยายแผนยุทธศาสตร์ ดร.อริยะ
ทบทวนงบลงทุน ปี 59 - 60
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๔๗ - ๕๕ ประจำเดือน มิ.ย.๕๗
มาตรฐานงานสุขศึกษา จากการประชุม 18 มิถุนายน2557 ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ชุดตรวจสอบงบค่าเสื่อม ปี 45 - 55
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๔๗ - ๕๕ ประจำเดือน พ.ค.๕๗
แบบรายงานการวิเคราะห์ดัชนี CMI
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การพัฒนาสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๔๗ - ๕๕ ประจำเดือน เม.ย.๕๗
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๔๗ - ๕๕ ประจำเดือน มี.ค.๕๗
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๔๗ - ๕๕ ประจำเดือน กพ.๕๗
การทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมแอลกอฮอล์
ตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2557‏
ขอข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณางบค่าเสื่อม 2 ปี
รายละเอียดข้อมูลกลุ่มครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม
ติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2547 - ปี 2555
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1931-3/๒๕๕๖ เอกสารแนบหนังสือ สสจ.นนทบุรี
เอกสารประกอบการประชุมงานประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี
รายการงบลงทุนปี 2558
ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2545 – 2555
แนวทางOPPP individual 2557 สปสช.
เอกสารประกอบการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วันที่ 12 พศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.นนทบุรี
เอกประกอบการประชุม 5 พฤศจิกายน2556 ที่โรงแรมเดอะริช อ้างอิงการประชุมตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข