ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กุมภาพันธ์ 2563 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
   นายแพทย์ สสจ.นนทบุรี
นพ.พนัส โสภณพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
   คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คำสั่ง ข้อสั่งการ
   แผนงาน โครงการ
   การป้องกันและปราบปรามทุจริต
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   งานพัฒนายุทธศาสตร์
   งานการเงินการคลัง
   งานนิติการ
   งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   งานพัฒนาคุณภาพและรูป...
   งานแพทย์แผนไทย
   ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   ศูนย์รับรองอาหาร จ.นนทบุรี
   สร้างสุขภาพ

   ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     
     ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ

     ผลการดำเนินงาน

   CKD
   อื่นที่น่าสนใจ
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง CFO จังหวัดนนทบุรี เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนการเงิน Planfin รายโรงพยาบาล ปี 2562 พร้อมทั้งทีม CFO จังหวัด ได้ให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งนี้พบ 2 หน่วยบริการที่มีภาวะเสี่ยงทางด้านการเงินในปี 2563 ซึ่งจะได้นำประเด็นต่างๆ เสนอให้ผู้บริหารทราบและกำหนดมาตรการรวมทั้งการกำกับติดตามการดำเนินงานต่อไป


วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหาร สสจ.นนทบุรี ร่วมกับทีมองค์กรเพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ออกตรวจเยี่ยมรพ.บางบัวทอง โดยมีผู้อำนวยการรพ.บางบัวทอง ทีมบริหาร และบุคลากรของรพ.ให้การต้อนรับ เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตั้งเป้าเสริมศักยภาพ รพช. แชร์ทรัพยากรระหว่างกัน ลดปัญหาการส่งต่อ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหาร สสจ.นนทบุรี ออกตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินี อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โดยมีสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย และคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ให้มีการวางแผนการให้บริการ จัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน หาแนวทางติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อลดปัญหาในอนาคต 
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และนายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นพยานในการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการรับส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อ มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลางระหว่างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กับ โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ของ หน่วยงานในสังกัด สสจ.นนทบุรี ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.45 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน สสจ.นนทบุรี พร้อมด้วย ประธานองค์กรแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า และคณะ ลงเยี่ยมศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 - 13.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน สสจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รองผู้อำนวยการฯ ประธานองค์กรแพทย์ และแพทย์จากกลุ่มงานศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม ออโถปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้าพยาบาล และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่ โรงพยาบาลปากเกร็ด 1 และ ปากเกร็ด 2 เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด "One province One Hospital" และ "One doctor Two hospital" ตั้งเป้าเสริมศักยภาพ รพช. แชร์ทรัพยากรระหว่างกัน ลดปัญหาการส่งต่อ เพื่อประชาชนสุขภาพดี


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางเรวดี รัศมิทัต   และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4   สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่  และคณะ  บรรยายสรุป ให้การต้อนรับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่อง ภาระกิจ รพศ.กับ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบให้ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย เป็นผู้แทน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี (ท่าน้ำนนทบุรี) โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมโรค สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 350 คนวันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 :ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอนำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการ เขตสุภาพที่ 4 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจความพร้อมด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ EOC ส่วนหน้าและจุดที่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในบริเวณอิมแพคเมืองทองธานี


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 นายแพทย์จักกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และร้านขายาที่ร่วมโครงการ จำนวน 20 ร้าน 

วันที่ 28 ตุุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดนนทบุรี ในเขตบริการสุขภาพที่ 4ทั้งหมด

:: ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
คัดเลือกคณะกรรมการฯ ตาม พรบ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2554, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี รอชี้แจง แอบดักฟัง
บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ คอนโดนี้ ไปไหนมาไหน
ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็น!! 1 ความคิดเห็นของคุณ...มี "คุณค่า" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ระบบหลักประกันสุขภาพ
โครงการคลีนิกหมอครอบครัว
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่

ทั้งหมด

:: แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
5
4
3
2
1
:: สถิติการใช้งาน
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :