ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2562 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2562 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
   นายแพทย์ สสจ.นนทบุรี
นพ.พนัส โสภณพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
   คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คำสั่ง ข้อสั่งการ
   แผนงาน โครงการ
   การป้องกันและปราบปรามทุจริต
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   งานพัฒนายุทธศาสตร์
   งานการเงินการคลัง
   งานนิติการ
   งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   งานพัฒนาคุณภาพและรูป...
   งานแพทย์แผนไทย
   ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   ศูนย์รับรองอาหาร จ.นนทบุรี
   สร้างสุขภาพ

   ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     
     ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ

     ผลการดำเนินงาน

   CKD
   อื่นที่น่าสนใจ
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบให้ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย เป็นผู้แทน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี (ท่าน้ำนนทบุรี) โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมโรค สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 350 คนวันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 :ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอนำเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการ เขตสุภาพที่ 4 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจความพร้อมด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ EOC ส่วนหน้าและจุดที่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในบริเวณอิมแพคเมืองทองธานี


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 นายแพทย์จักกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และร้านขายาที่ร่วมโครงการ จำนวน 20 ร้าน 

วันที่ 28 ตุุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดนนทบุรี ในเขตบริการสุขภาพที่ 4


24ตค.62 เวลา 13.30 น ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รอง นพ.สสจ.นนทบุรี ประชุมซ้อมแผนการดูแลและนำส่งผู้ป่วย(Table top)และการรองรับเหตุฉุกเฉินเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 โดย ได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและสภ.ปากเกร็ด ในการกำหนดเส้นทางการนำส่ง และเตรียมซ้อมแผนฯในสถานที่จริงวันเสาร์ที่26 ต.ค.62 เวลา07.00น.


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี


วันที่ 21 ตค. 2562 เวลา 14.00 น. ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ ชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานอิมแพคในการจัดสถานที่เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 นำโดย นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รอง นพ.สสจ.นนทบุรี และนางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ และเครือข่ายสถานพยาบาลร่วมปฏิบัติการฯ


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันพุธที่ 30 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 จำนวน 39 แผนงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปทบทวนและจัดทำแผนตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


13 ตุลาคม 2562 : นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนนทบุรี ในพิธีภาคเช้า
 

ทั้งหมด

:: ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
คัดเลือกคณะกรรมการฯ ตาม พรบ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2554, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี รอชี้แจง แอบดักฟัง
บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ คอนโดนี้ ไปไหนมาไหน
ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็น!! 1 ความคิดเห็นของคุณ...มี "คุณค่า" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ระบบหลักประกันสุขภาพ
โครงการคลีนิกหมอครอบครัว
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่

ทั้งหมด

:: แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
5
4
3
2
1
:: สถิติการใช้งาน
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :