User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month เมษายน 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month เมษายน 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2559
ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561

การเงิน การคลัง
นิติการ


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นนทบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบาย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นโยบายโนโฟม
ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
สร้างสุขภาพ

ความรู้ด้านโภชนาการ1
ความรู้การออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุุนนทบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
CKD
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อื่นที่น่าสนใจ
สมัครใช้E-mailกระทรวงสาธารณสุข
   ::image news
------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 23 มีนาคม 2561 นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นพ.สสจ.นนทบุรี
เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย
รอง นพ.สสจ.นนทบุรี ผอ.รพช. ประธานองค์กรแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า
กลุ่มงานใน สสจ. แพทย์ พยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง
----------------------------------------------------------------------
21 มีนาคม 2561 ผู้ตรวจราชการฯ อ.สุระ วิเศษศักดิ์ /นพ.สสจ.นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
/รอง นพ.สสจ.นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย/ผอ.รพ.บางบัวทอง / รพ.บางใหญ่ / รพ.ปากเกร็ด
/ รพ.บางกรวย ไปเจรจา Big Deal สำหรับชาวนนทบุรี บรรลุผลไปได้ด้วยดี
-------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 7 มีนาคม 2561 : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง HEALTH LITERACY  

-----------------------------------------------------------------
 
นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำทีมนิเทศงาน คปสอ.ปี2561
---------------------------------------------------------------------------------
นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
มอบแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุกแห่ง  ของจังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------------------
วันที่ 8 มกราคม  2561 นางอัมพร วารินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุม1   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ทั้งหมด

   ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เชิญชวนบริจาค อุปกรณ์
เลือกซื้อกระเช้าปีใหม่อย่างไร ? "ได้ของดี-มีคุณภาพ"
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์
เรื่องประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มาทำความรู้จักโรคซิก้า
คุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจิตฯ ปปช.
ของขวัญปีใหม่ 2559 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559

ทั้งหมด

   ::counter
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :