User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มิถุนายน 2561 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มิถุนายน 2561 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

ระบบงาน Online
 
รายงานบัตร UC แยกสถานพยาบาลรอง เดือน มกราคม 2559
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนสิทธิUCจำแนกตามหน่วยงาน
UC_Hsubจำแนกตามหน่วยงาน
personยังไม่ระบุเสียชีวิต
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
QOF59 เมย.58 - มีค.59
QOF60 เมย.59 - มีค.60
QOF61 เมย.60 - มีค.61
ADL2561

ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ITA สสอ.บางใหญ่

รายละเอียดITAสสอ.บางใหญ่ 

การเงิน การคลัง
นิติการ


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นนทบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบาย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นโยบายโนโฟม
ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
สร้างสุขภาพ

ความรู้ด้านโภชนาการ1
ความรู้การออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุุนนทบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
CKD
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อื่นที่น่าสนใจ
สมัครใช้E-mailกระทรวงสาธารณสุข
   ::image news
 นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
หัวหน้าส่วนราชการ   ชมรม TO BE NUMBER ONE ต่างๆในจังหวัดนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2561 
ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี  
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม
 TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2) 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ  โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   
 (31-05-2561 ภาพจากกลุ่มสื่อช่อสะอาด นนทบุรี)

----------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 พร้อมด้วยสาธารณสุขนิเทศเขต4 นพ.สสจนนทบุรี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการส่งเสริม
การดูแลตนตนเอง และการเฝ้าระวังป้องกันโรค Stroke  CKDฯ ที่โรงแรมเดอะริช(30-05-2561)

-------------------------------------------------------------
28 พฤษภาคม2561  ผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 สาธารณสุขนิเทศ นพ.สสจ.นนทบุรี 
Retreat PCC เขตสุขภาพที่ 4  ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี

----------------------------------------------------------------
17 พค.2561 ประชุมเรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ณ.ห้องประชุม ชั้น9 อาคารเจษฏาบดินทร์  รพ.พระนั่งเกล้า

---------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี 
นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม 
การฝึกอบรมคณะทำงานTO BE NUMBERONE ระดับจังหวัด (KM TEAM)และระดับอำเภอ(TEAM WORK)จังหวัดนนทบุรี ปี 2561 

ทั้งหมด

   ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เชิญชวนบริจาค อุปกรณ์
เลือกซื้อกระเช้าปีใหม่อย่างไร ? "ได้ของดี-มีคุณภาพ"
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์
เรื่องประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มาทำความรู้จักโรคซิก้า
คุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจิตฯ ปปช.
ของขวัญปีใหม่ 2559 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559

ทั้งหมด

   ::counter
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :