ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month มีนาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
   นายแพทย์ สสจ.นนทบุรี
นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
   คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   นโยบายรัฐมนตรี
   คำสั่ง ข้อสั่งการ
   แผนงาน โครงการ
   การป้องกันและปราบปรามทุจริต
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   งานพัฒนายุทธศาสตร์
   งานการเงินการคลัง
   งานนิติการ
   งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   งานพัฒนาคุณภาพและรูป...
   งานแพทย์แผนไทย
   ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   ศูนย์รับรองอาหาร จ.นนทบุรี
   สร้างสุขภาพ

   ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     
     ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ

     ผลการดำเนินงาน

   CKD
   อื่นที่น่าสนใจ
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ใช้งาน HDC และส่งข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม ของ สสจ.นนทบุรี ๆ จะปิดระบบHDCเพื่อดำเนินการปรับระบบการประมวลผลต่อวันให้มีความรวดเร็วขึ้น ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 จึงแจ้งผู้ใช้ทุกหน่วยงานเพื่อโปรดทราบ
---------------------------------------------------------------
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานงานอสม. แก่ประธานอสม. และอสม.ในจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานการประชุม ชี้แจงเรื่องการพัฒนา fast tract trauma แก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องในงาน


วันที่่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม 3 สสจ.นนทบุรี  นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบนโยบายด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ฯลฯ กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี


-----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------1 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลบางกรวย2 ถนนนครอินทร์ ใกล้วงเวียนบางขุนกอง เปิดให้บริการ  โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์  /ท่านสาธารณสุขนิเทศน์ นพ.สมยศ ศรีจารนัย  /ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการให้บริการประชาชน


ทั้งหมด

:: ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
download แบบ logo และ ป้ายประชาสัมพันธ์ To be Number one จังหวัดนนทบุรี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศ!! การประกวดโครงการเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนธันวาคม 2561 รอบจ่ายเดือนมกราคม 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนพฤศจิกายน 2561 รอบจ่ายเดือนธันวาคม 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนตุลาคม 2561 รอบจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2561-มกราคม2562
DGA เปิดใช้ระบบ Gnews Ticket เริ่ม ตค.2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย อำเภอ ปี 2562

ทั้งหมด

:: แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
5
4
3
2
1
:: สถิติการใช้งาน
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :