User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
   
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   
   ระบบงาน Online
   
   รายงานของสสจ.
   
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

   
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   
   การเงิน การคลัง
   
   นิติการ
ตารางการจัดประชุม/สัมนา/อบรม
 
ตารางการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ใช้บันทึกกิจกรรมการจัดประชุมอบรมต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดประชุม ซ้ำซ้อนกลุ่มเป้าหมาย ฯ
    Day    Month    Year

  previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
28
29
30
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
31
1
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3
4
5
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
7
  กลุ่มงานอาหารและทันตสาธารณสุข
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
8
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9
10
11
12
13
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
14
15
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
17
18
19
20
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
21
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
22
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขภาคประชาชน
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
23
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอาหารและทันตสาธารณสุข
24
25
26
27
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
28
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
29
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
30
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1