ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month เมษายน 2562 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month เมษายน 2562 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
   ระบบ E-Conference
   สถานะสุขภาพ
   รายงานของ สสจ.นนทบุรี
   ระบบงาน Online
   ITA สสจ.นนทบุรี
   ITA หน่วยงานย่อย
   นายแพทย์ สสจ.นนทบุรี
นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
   คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   นโยบายรัฐมนตรี
   คำสั่ง ข้อสั่งการ
   แผนงาน โครงการ
   การป้องกันและปราบปรามทุจริต
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   งานพัฒนายุทธศาสตร์
   งานการเงินการคลัง
   งานนิติการ
   งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   งานพัฒนาคุณภาพและรูป...
   งานแพทย์แผนไทย
   ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   ศูนย์รับรองอาหาร จ.นนทบุรี
   สร้างสุขภาพ

   ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     
     ผู้สูงอายุุนนทบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ

     ผลการดำเนินงาน

   CKD
   อื่นที่น่าสนใจ
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่  2 เม.ย. 62 :  นายแพทย์วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบแนวทางการใช้หลัก "มณีเวชศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย  แก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ  จังหวัดนนทบุรีวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

--------------------------------------------------------
26 มี.ค.2562 : นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  มองแนวคิด / มอบนโยบาย  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกระบวนการ Health Literacy สู่การปฏิบัติฯ ลดเสียง  ลดโรค  ลดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จังหวัดนนทบุรี


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานงานอสม. แก่ประธานอสม. และอสม.ในจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานการประชุม ชี้แจงเรื่องการพัฒนา fast tract trauma แก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องในงาน


วันที่่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม 3 สสจ.นนทบุรี  นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบนโยบายด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ฯลฯ กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี


-----------------------------------------------------------------

ทั้งหมด

:: ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็น!! 1 ความคิดเห็นของคุณ...มี "คุณค่า" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ระบบหลักประกันสุขภาพ
โครงการคลีนิกหมอครอบครัว
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่
download แบบ logo และ ป้ายประชาสัมพันธ์ To be Number one จังหวัดนนทบุรี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศ!! การประกวดโครงการเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนธันวาคม 2561 รอบจ่ายเดือนมกราคม 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนพฤศจิกายน 2561 รอบจ่ายเดือนธันวาคม 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนตุลาคม 2561 รอบจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561

ทั้งหมด

:: แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
5
4
3
2
1
:: สถิติการใช้งาน
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :