ระบบสมาชิก
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
   อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กุมภาพันธ์ 2562 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
   การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กุมภาพันธ์ 2562 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
   สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ  
ข้อมูลทั่วไป&สถานะสุขภาพ  

   ระบบงาน Online
   รายงานของสสจ.
   ITA สสจ.นนทบุรี

ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มือร้องเรียน  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผน ITA 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2560  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559  
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2560
ผลการดำเนินการปี2561
คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริตฯ  สสจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ สป.สธ. ว่าด้วยแนวทางฏิบัติงานเพิ่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  
  
   ITA หน่วยงานย่อย
สสอ.บางใหญ่
สสอ.ไทรน้อย
รพ.บางบัวทอง2
   การเงิน การคลัง
   นิติการ


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

   คุยกับ นพ.สสจ.นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นนทบุรี
   คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา
   คำสั่ง ข้อสั่งการ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการปี2562-2565
   แผนงาน โครงการ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   การป้องกันและปราบปรามทุจริต
   กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
Download เอกสาร พคบ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ พคบ.
สุขภาพภาคประชาชน
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์รับรองอาหารจังหวัดนนทบุรี
   สร้างสุขภาพ

ความรู้ด้านโภชนาการ1
ความรู้การออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
   นโยบายรัฐมนตรี
นโยบาย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
   ผู้สูงอายุุนนทบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
   CKD
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   อื่นที่น่าสนใจ
สมัครใช้E-mailกระทรวงสาธารณสุข
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 


12 กุมภาพันธ์ 2562 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง และโรงพยาบาลปากเกร็ด ตามตัวชี้วัดระดับเขต PA การพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิเขตสุขภาพที่ 4 กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ทั้งหมด

:: ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศ!! การประกวดโครงการเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนธันวาคม 2561 รอบจ่ายเดือนมกราคม 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนพฤศจิกายน 2561 รอบจ่ายเดือนธันวาคม 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานเดือนตุลาคม 2561 รอบจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2561-มกราคม2562
DGA เปิดใช้ระบบ Gnews Ticket เริ่ม ตค.2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย อำเภอ ปี 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ทั้งหมด

:: สถิติการใช้งาน
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :